... IN HET BASISONDERWIJS
Foto_homepage.jpg 
HET BEVORDEREN VAN ... ALS HET NIET VANZELF GAAT ...

de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen kan aan de hand van onderstaande thema's. Elk thema biedt achtergrondinformatie, ontwikkel-schetsen en lessuggesties.

vindt u hier per problematiek mogelijke oorzaken, tips voor een goede aanpak en (indien nodig) aanwijzingen om een probleem te signaleren.

Algemeen Algemeen
Conflictsituaties oplossen Agressie en geweld
Gevoelens van jezelf en anderen Concentratieproblemen
Inleven in de ander Depressiviteit
Relaties en seksualiteit Faalangst
Waarden en normen Hyperactiviteit
Zelfvertrouwen en weerbaarheid Mishandeling en seksueel misbruik
Pesten
Sociale angst en sociaal isolement
Verdriet en rouw