Inhoudslijnen po

Inhoudslijnen met aanbodsdoelen

SLO heeft voor ieder leergebied van het primair onderwijs de inhoud (voor zowel kennis, vaardigheden als houding) geformuleerd in de vorm van aanbodsdoelen. Deze worden weergegeven in inhoudslijnen met drie fasen (fase 1/jonge kind, fase 2 en fase 3).

Inhoudslijnen met aanbodsdoelen vormen een kader waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar de leraar met de leerlingen aan werkt. Schoolteams (en andere partijen) kunnen dit kader gebruiken bij de ontwikkeling van eigen onderwijsleerlijnen en hiermee bouwen aan een schooleigen curriculum. Daarnaast zijn de onderwijsleerlijnen de basis voor een beredeneerd aanbod waarin ruimte is voor o.a. activiteiten, te gebruiken lesmateriaal en beoogd leerlinggedrag (bijv. in kind-, leer- of beheersingsdoelen).


NB  Enkele inhoudslijnen zijn nog in ontwikkeling. Zodra deze gereed zijn, worden ze hier toegevoegd.


  Nederlands

NB  Nog in ontwikkeling!

Zie als voorbeeld de inhoudskaart voor het Jonge kind
Inhoudskaarten Jonge kind

  Engels
Engels (tpo)
Rekenen-wiskunde
GETALLEN: Getalbegrip
GETALLEN: Bewerkingen
VERHOUDINGEN
METEN & MEETKUNDE: Meten
METEN & MEETKUNDE: Meetkunde
VERBANDEN
OriŽntatie op jezelf en de wereld
Jezelf en de ander
De samenleving
De ruimte om je heen
Planten, dieren en de mens
Tijd
Verschijnselen uit natuurkunde en techniek
Uitwerking kennisonderwerpen OJW
Overzicht koppeling aanbodsdoelen met kerndoelen OJW
Kunstzinnige oriŽntatie
Beeldende vorming
Muziek
Drama
Dans
Cultureel erfgoed
Overzicht koppeling aanbodsdoelen - kerndoelen kunstzinnige oriŽntatie
Digitale geletterdheid
ICT-basisvaardigheden
Mediawijsheid
Computational thinking
Informatievaardigheden
Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs