Rekenen/wiskunde
 
        karakteristiek
         
        Wiskundig inzicht en handelen 
       
kerndoel 23

naar leerlijn
        De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
       
kerndoel 24

naar leerlijn
        De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.
       
kerndoel 25

naar leerlijn
        De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.
         
        Getallen en bewerkingen 
       
kerndoel 26

naar leerlijn
        De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.
       
kerndoel 27

naar leerlijn
        De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.
       
kerndoel 28

naar leerlijn
        De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.
       
kerndoel 29

naar leerlijn
        De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
       
kerndoel 30

naar  leerlijn
        De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte standaardprocedures.
       
kerndoel 31

naar  leerlijn
        De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken.
         
        Meten en meetkunde 
       
kerndoel 32

naar leerlijn
        De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen
op te lossen.
       
kerndoel 33

naar  leerlijn
        De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.