Nederlands
 
        

Deze tussendoelen en leerlijnen zijn gezamenlijk ontwikkeld door SLO en het Expertisecentrum Nederlands

         
        de karakteristiek
        aandachtspunten bij de leerlijnen
         
        Mondeling onderwijs
       
kerndoel 1

naar  leerlijn
        De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken
taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of
schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
       
kerndoel 2

naar  leerlijn
        De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te
drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren
en bij het discussiŽren.
       
kerndoel 3

naar  leerlijn
        De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies
en in een gesprek dat informatief of opiniŽrend van
karakter is en leren met argumenten te reageren.
         
        Schriftelijk onderwijs
       
kerndoel 4

naar  leerlijn
        De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.
       
kerndoel 5

naar  leerlijn
        De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
       
kerndoel 6

naar  leerlijn
        De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.
       
kerndoel 7

naar  leerlijn
        De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken
en te beoordelen in verschillende teksten.
       
kerndoel 8

naar  leerlijn
        De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift,
bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
       
kerndoel 9

naar  leerlijn
        De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve
teksten.
         
        Taalbeschouwing,
waaronder strategieŽn
       
kerndoel 10

naar  leerlijn
        De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' strategieŽn te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
       
kerndoel 11

naar  leerlijn
        De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en
regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:
- regels voor het spellen van werkwoorden;
- regels voor het spellen van andere woorden dan
  werkwoorden;
- regels voor het gebruik van leestekens.
       
kerndoel 12

naar  leerlijn
        De leerlingen verwerven een adequate woordenschat
en strategieŽn voor het begrijpen van voor hen onbekende
woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.