Nieuws van TULE

Gedrukte versie van TULE
Van alle zeven leergebieden is ook een
schriftelijke versie beschikbaar. Deze kunt u
bestellen via de productencatalogus van SLO:
www.slo.nl/publicaties.
bekijk de toelichting op:
TULE inhouden en activiteiten
en leerlijnen van:
Nederlands
Engels
Friese taal
Rekenen/wiskunde
OriŽntatie op jezelf en de wereld
Kunstzinnige oriŽntatie
Bewegingsonderwijs