hoofdmenu TULEbekijk de toelichting op:
TULE inhouden en activiteiten
en leerlijnen van:
Nederlands
Engels
Friese taal
Rekenen/wiskunde
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kunstzinnige oriëntatie
Bewegingsonderwijs