SLO heeft voor het jonge kind het onderwijsaanbod in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een serie inhoudskaarten die staan op de website jongekind.slo.nl.

Naar aanleiding hiervan is in 2017-2018 ook de doorgaande lijn in beeld gebracht met naast het onderwijsaanbod voor het jonge kind ook een uitwerking voor het gehele primair onderwijs. Als aanloop naar een herziening van TULE en vooruitlopend op de opname in Leerplan in beeld zijn de inhoudslijnen te vinden op tule.slo.nl/inhoudslijnen.bekijk de toelichting op:
TULE inhouden en activiteiten
en leerlijnen van:
Nederlands
Engels
Friese taal
Rekenen/wiskunde
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kunstzinnige oriëntatie
Bewegingsonderwijs