Kunstzinnige oriŽntatie
 
        karakteristiek
         
         
       
kerndoel 54

naar  leerlijn
        De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
       
kerndoel 55

naar  leerlijn
        De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te
reflecteren.
       
kerndoel 56

naar leerlijn
        De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen
waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.