Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.