Verantwoording


© 2009 SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling

Eindredactie en realisatie:
Martin Klein Tank
Projectleiding:
Gšby van der Linde - Meijerink

Nederlands
De uitwerkingen van de kerndoelen Nederlands zijn gezamenlijk ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands (EN) en SLO
Auteurs:
Marieke Tomesen (EN), Erna van Koeven, Taalgroep Nederlandse taal PO (SLO)
Redactie:
Simone Schippers

Engels
Auteur:
Marianne Bodde
Redactie:
Simone Schippers

Friese Taal
Auteurs:
Anita Oosterloo
Redactie:
Simone Schippers

Rekenen en wiskunde
Auteurs:
Kees Buijs, Joost Klep, Anneke Noteboom
Redactie:
Anneke Noteboom

OriŽntatie op jezelf en de wereld
Auteurs:
Theo Beker, Marja van Graft, Jan Greven, Pierre Kemmers, Martin Klein Tank, Sonja Verheijen
Redactie: Martin Klein Tank

Kunstzinnige oriŽntatie
Auteurs:
Anky Jacobse, Rinze van der Lei, Sigrid Loenen, Christiane Nieuwmeijer, Inge Roozen

Bewegingsonderwijs
Auteurs:
Chris Mooij, Marco van Berkel