Friese taal
 
        de karakteristiek
         
        Mondeling onderwijs
       
kerndoel 17

naar  leerlijn
        De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door henzelf en anderen.
       
kerndoel 18

naar  leerlijn
        De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om teksten die informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen bevatten over voor hen bekende onderwerpen.
       
kerndoel 19

naar  leerlijn
        De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in situaties uit hun dagelijks leven waarin zij informatie vragen of geven over een onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.
         
        Schriftelijk onderwijs
       
kerndoel 20

naar  leerlijn
        De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent voorkomende teksttypen (zoals artikelen in jeugdrubrieken, liedjes, verhalen).
       
kerndoel 21

naar  leerlijn
        De leerlingen leren eenvoudige teksten in het Fries te schrijven over alledaagse onderwerpen met het doel met anderen over die onderwerpen te communiceren.
         
        Taalbeschouwing,
waaronder strategieŽn
       
kerndoel 22

naar  leerlijn
        De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden en strategieŽn voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.