D O E L

 • de kinderen zoeken de spelling op of controleren de spelling van woorden
 • de kinderen raken vertrouwd met het gebruik van woordenlijsten en woordenboeken als onderdeel van het leren van een vreemde taal
U I T G A N G S P U N T E N
 • gebruik van een woordenboek of woordenlijst, afhankelijk van de aandacht voor schrijven en lezen in het Engels in deze groepen
 • regelmatig gebruik van een woordenboek
 • (bijvoorbeeld om de spelling van woorden te controleren, om woorden binnen een bepaald thema, onderwerp of vakgebied op te zoeken)
 • Bij CLIL is het opzoeken van woorden voor een vakgebied of onderwerp aan de orde
 • Bij (Versterkt) Eibo is ook een (thematisch) picture dictionary aanwezig

   
M A T E R I A L E N
 • de woordenboeken sluiten aan bij in de basisschool gebruikte vakken bij CLIL en de Eibo-thema's bij (Versterkt) Eibo (bijvoorbeeld in een woordenlijst (in de methode Engels) of in een picture dictionary of jeugdwoordenboek Engels

 • de kinderen kunnen op bepaalde websites of cd-roms beluisteren hoe een woord moet worden uitgesproken
 • de woordenboeken sluiten aan bij de vakken, onderwerpen en de leeftijd en het niveau van de kinderen
 • het gaat om diverse bronnen, zowel Nederlands-Engels als Engels-Engelse bronnen