D O E L    
 
 • de leerlingen ontwikkelen een positieve houding t.o.v. het leren van Engels
 • geen lessen Engels maar enkele uren per week activiteiten in het Engels, vanuit de ontwikkelingsfase van de kinderen
 • consolidering van luistervaardigheid Engels zoals opgebouwd in groep 1 en 2 en uitbreiding daarvan
 • geen lessen Engels maar activiteiten of lesonderdelen die in het Engels worden uitgevoerd, vanuit de ontwikkelingsfase van de kinderen
   

U I T G A N G S P U N T E N    
 
 • vooraf bepaalde thema's en/of onderwerpen komen aan bod
 • Engels bij voorkeur gegeven door een native speaker of een in vvto-Engels gespecialiseerde leerkracht
 • luistervaardigheid is gekoppeld aan kijkvaardigheid
 • leesvaardigheid speelt nog geen rol
 • consolidering van thema's en onderwerpen uit groep 1/2 en uitbreiding met nieuwe thema's en onderwerpen
 • luistervaardigheid is gekoppeld aan kijkvaardigheid
 • zorgvuldigheid t.a.v. geschreven Engels om verwarring met de spelling van het Nederlands te voorkomen
   

M A T E R I A L E N    
 
 • diverse voor kleuters geschikte materialen, zoals Engelstalige prentenboeken, video's en Cd's, handpoppen, kijkplaten en andere visuele materialen
 • diverse voor de leeftijdsgroep geschikte materialen zoals Engelstalige prentenboeken, video's of cd's etc.
 • er kan een methode gebruikt worden als deze geen tekst bevat voor de kinderen
   
    B I J   C L I L

       

D O E L

 • de kinderen raken verder vertrouwd met luistervaardigheid Engels
 • er wordt een start gemaakt met leesvaardigheid
  (de kinderen worden bewust gemaakt van het woordbeeld/de schrijfwijze van woorden en uitdrukkingen in het Engels)
 • luister- en leesvaardigheid worden uitgebouwd met nieuwe of bekende onderwerpen en vakken
U I T G A N G S P U N T E N
 • het aantal onderwerpen wordt uitgebreid
 • sommige vakken of onderdelen van vakken worden in het Engels gegeven
  (bijvoorbeeld gymnastiek, handvaardigheid)
 • de kinderen worden zich bewust van de rol die Engels speelt in hun directe omgeving en als wereldtaal
 • luister-/leesvaardigheid is onderdeel van de doorlopende lijn voor Engels in de school en bereidt de leerlingen voor op luister-/leesvaardigheid Engels in groep 7 en 8
 • de keuze voor de onderwerpen en vakken is afgestemd op de leeftijd, het niveau, de belevingswereld en op beschikbare bronnen in het Engels
 • lezen krijgt hier meer nadruk dan in groep 5 en 6
 • leesvaardigheid wordt opgebouwd door een gebalanceerd aanbod aan eenvoudige leesteksten en leesboekjes
 • aan het eind van groep 8 kunnen de kinderen uit teksten specifieke voorspelbare informatie halen
 • de aandacht voor lees- en luistervaardigheid is een stap in de doorlopende leerlijn voor Engels van basisschool naar voortgezet onderwijs
 • de instap in het voortgezet onderwijs wordt voor alle kinderen op deze onderdelen voorbereid
M A T E R I A L E N
 • voor de leeftijdsgroep geschikte Engelstalige prentenboeken, video's of cd's, etc
 • bij gebruik van een lespakket: dit is afgestemd op de leeftijdsgroep
 • het audio- en leesmateriaal is op de leeftijd en het niveau van de kinderen afgestemd, zowel voor CLIL als voor (Versterkt) Engels
    B I J   ( V E R V R O E G D )   E I B O

       

D O E L

 • de kinderen maken een start met bewust luisteren naar Engels
  (ze leren informatie te halen uit korte, voor hen relevante teksten zoals berichten, liedjes en gesprekjes)
 • er wordt een voorzichtige start gemaakt met het lezen van Engels
  (ze kunnen enkele eenvoudige woorden en een of meer zinnen binnen de thema's herkennen, bijvoorbeeld welk dier wordt beschreven of hoe de kinderen heten in het gesprekje)
U I T G A N G S P U N T E N
 
 • de teksten hebben betrekking op eenvoudige en vertrouwde onderwerpen uit het dagelijks leven
 • de kinderen worden zich bewust van de rol die Engels speelt in hun directe omgeving en als wereldtaal
 • luister-/leesvaardigheid is onderdeel van de doorlopende lijn voor Engels in de school en bereidt de kinderen voor op luister-/leesvaardigheid Engels in groep 7 en 8
als groep 5/6 +
 • lezen krijgt hier meer nadruk dan in groep 5 en 6
 • leesvaardigheid wordt opgebouwd door een gebalanceerd aanbod aan eenvoudige leesteksten en leesboekjes
 • aan het eind van groep 8 kunnen de kinderen uit teksten specifieke voorspelbare informatie halen
 • de aandacht voor lees- en luistervaardigheid is een stap in de doorlopende leerlijn voor Engels van basisschool naar voortgezet onderwijs
 • de instap in het voortgezet onderwijs wordt voor alle kinderen op deze onderdelen voorbereid
M A T E R I A L E N
 • diverse voor de leeftijdsgroep geschikte materialen zoals Engelstalige prentenboeken, video's, Cd's, etc.
 • bij gebruik van een lespakket: dit is afgestemd op de leeftijdsgroep
 • het audio- en leesmateriaal is op de leeftijd en het niveau van de kinderen afgestemd, zowel voor CLIL als voor (Versterkt) Engels