Engels
 
        karakteristiek
         
         
       
kerndoel 13

naar  leerlijn
        De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige
gesproken en geschreven Engelse teksten.
       
kerndoel 14

naar leerlijn
        De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen
een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.
       
kerndoel 15

naar leerlijn
        De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige
woorden over alledaagse onderwerpen.
       
kerndoel 16

naar leerlijn
        De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen
van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.