Kerndoel 13
De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.