A R R A N G E M E N T
   
  • helpen inrichten van veilig bewegingsarrangement
  • herstellen en aanpassen van arrangement
als groep 1/2 als groep 1/2 als groep 1/2
R E G E L I N G E N
   
  • handelen volgens afgesproken regels
  • afspraken maken over team- en groepsindeling
  • verdelen en wisselen van taken en functies
  • hulpverlenen bij een activiteit
als groep 1/2 als groep 1/2 als groep 1/2
R E F L E C T E R E N
   
  • reflecteren over het eigen (bewegings-) handelen en reflecteren over de activiteit
  • inschatting maken van eigen bewegingsmogelijkheden
  • stimuleren en coachen van anderen
als groep 1/2 als groep 1/2 als groep 1/2