Bewegingsonderwijs
 
        karakteristiek
         
         
       
kerndoel 57

naar  leerlijn
        De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen
aan de omringende bewegingscultuur en leren
de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
       
kerndoel 58

naar  leerlijn
        De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.